Informatica Opleidingen

Agenda

ITAM Webinar

Op vrijdag 22 april 2022 organiseren we van 15:00 uur tot 16:30 uur weer een online webminar via Teams over IT Asset Management (ITAM). IT Asset Management wordt binnen veel organisaties slecht ingevuld. Het gevolg is dat veel organisaties over een beperkt inzicht beschikken omtrent de binnen de organisatie aanwezige IT assets. Dit heeft een aantal consequenties: ten eerste ontbreekt hierdoor het zicht op het gebruik van illegale software binnen een organisatie, wat mogelijk tot hoge boetes kan leiden. Ten tweede is er geen actueel inzicht in de werkelijke kosten van de IT, wat in de praktijk leidt tot (te) hoge IT-uitgaven. Andere gevolgen van slecht uitgevoerd IT Asset Management zijn: afhankelijkheid van de leverancier, minder voorspelbare IT-kosten, hogere beheerkosten, meer risico's en verminderde flexibiliteit en wendbaarheid om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de huidige tijd. Door een goed IT Asset Management proces op te zetten kunnen organisaties besparingen realiseren door IT assets effectief en efficiënt te beheren. Bovendien kan hiermee het gebruik van over- en onderlicencering worden opgespoord en opgelost. Een goed IT Asset Management proces verdient zichzelf daarmee in de praktijk makkelijk terug, zeker in de tijd dat thuiswerken en gebruik van Cloud-toepassingen enorm toenemen.


ITIL besteedt van oudsher weinig aandacht aan IT Asset Management, vandaar dat er een aparte organisatie is opgericht (ITAMorg) die het asset management proces verder heeft uitgewerkt en daaraan een certificering heeft gekoppeld. IT Asset Management bestaat in de praktijk uit vier onderdelen:


1. SAM, Software Asset Management
2. HAM, Hardware Asset Management
3. SEAM, Services & Cloud Asset Management
4. PINAM, People & Information Asset Management


De examens voor ITAM worden online afgenomen door Van Haren Publishing. In dit seminar krijgt u inhoudelijk informatie over de ITAM-certificering, over de inhoud van de cursus ITAM Foundation en over het bijbehorende examen. Dit online webinar op vrijdag 22 april 2022 van 15:00 uur tot 16:30 uur zal u helpen om binnen uw organisatie een goed werkend IT Asset Management Proces op te zetten. Aanmelden voor dit gratis seminar kan via peter@cva.nl.


Klik hier voor meer informatie over de ITAM Foundation training en hier voor meer informatie over de ITAM-certificering.

 

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814