Informatica Opleidingen

Privacy

De contacten die CVA met u onderhoudt, verlopen voornamelijk via telefoon, post, internet en e-mail. Om onze dienstverlening naar onze klanten te verbeteren leggen wij deze contacten vast en worden deze gestroomlijnd. In dit privacy statement leest u hoe CVA omgaat met deze gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens
CVA respecteert de persoonlijke gegegevens van haar klanten. Bij al onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor CVA zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CVA houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het inschrijven voor een cursus of een examen of wanneer u contact met CVA hebt, legt CVA persoonsgegevens vast. CVA verwerkt deze persoonsgegevens voor uw aanmelding voor een cursus of examen en het onderhouden van contact met u als klant.

Persoonsgegevens worden alleen door CVA zelf gebruikt om u gericht te informeren over cursussen die voor u relevant kunnen zijn. Dit gebeurt d.m.v een nieuwsbrief die maximaal vier keer per jaar verschijnt. Stelt u geen prijs op deze informatie, stuur dan een e-mail naar info@cva.nl.

Cookies
Op onze website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814