Informatica Opleidingen

Deeltijd

Wij bieden in nauwe samenwerking met NOVI een 4-jarige deeltijdopleiding voor HBO Batchelor aan. Heb je geen voorkennis en/of relevante werkervaring, dan duurt de opleiding bij een dagdeel/avond per week les in totaal 4 jaar. Heb je al werkervaring en/of een aantal van de onderstaande vakken met een examen afgerond, dan kan dat de duur van de opleiding enorm verkorten. De mate van kennis en ervaring die je al hebt, bepaalt waar je instroomt. Na een intakegesprek kan de exacte studieduur ingeschat worden. Met behulp van het intake-assessment kan de exacte studieduur bepaald worden.

Hieronder een compleet overzicht van alle modules uit deeltijd HBO-opleiding:


Jaar 1 (propedeusejaar)
- Agile Systeemontwikkeling
- Cloud computing
- Informatietechnologie
- IT-servicemanagementprocessen
- Bedrijfsinformatievoorziening
- Beheer informatiesystemen
- Communicatie in IT
- Projectuitvoering
- Informatiesystemen
- IT Management
- Databases en SQL
- Testuitvoering

Jaar 2 (doorstroomjaar)
- Toepassen IT Service Management Processen
- Beheer van de Informatievoorziening
- Business IT Alignment
- IT Governance
- Data-analyse & Ontwerp
- Systeemontwikkeling op basis van UML
- Toetsen, Testen en Acceptatie
- Inleiding Informatiebeveiliging
- Informatiebeveiliging
- Informatiemanagement 1
- Informatiemanagement 2
- Inleiding Business Process Management

Jaar 3 (uitbreiding kennis)
- Mondelinge Communicatie
- Schriftelijke Communicatie
- Management Vaardigheden
- ITIL-processen 2
- Projectmanagement
- Organisatiekunde
- Bestuurlijke Informatievoorziening
- Informatiseringseconomie
- Personeelsmanagement
- EDP-Auditing
- Werken onder Architectuur
- Informatiebeleid & Strategie

Jaar 4 (Afstuderen)
- Onderzoekskunde
- Demandmanagement
- Organisaties in Verandering
- ICT & Besluitvorming
- ICT & Kwaliteit
- Marketing Management
- Afstudeerscriptie

Overweeg jij om in te stromen in onze deeltijd HBO-opleiding, neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend intakegesprek, waarin wij aangeven welke modules nog moeten worden gevolgd en wat de kosten zijn.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814