Informatica Opleidingen

Leergangen

Steeds meer mensen moeten om- of bijscholen omdat hun functie verandert of omdat ze voor een nieuwe functie in aanmerking willen komen. Speciaal voor deze doelgroep hebben we een zevental korte, modulair opgebouwde opleidingstrajecten ontwikkeld: de leergangen. Elke leergang dekt het totaal aan processen en activiteiten binnen het betreffende vakgebied (bijvoorbeeld functioneel beheer) af.

Binnen elke leergang worden drie niveaus onderkend:

  • de Professional,
  • de Specialist en
  • de Manager.

De Professional voert op een professionele wijze de werkzaamheden binnen het vak uit. De Specialist heeft zich gespecialiseerd in een of meer processen binnen het vakgebied. De Manager is eindverantwoordelijk voor een of meer processen binnen het vakgebied. Alle leergangen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Bovendien leveren alle leergangen studiepunten op voor het HBO-programma.

Professional

Specialist

Manager

Dient handelingen binnen het werkgebied te kunnen verrichten.

Dient verbetering, planning en bijstelling binnen het werkgebied te kunnen verrichten.

Dient sturing binnen het werkveld te kunnen geven en proceswerking te kunnen realiseren.

Volledig inzicht in de activiteiten werking, de individuele proceswerking(en) en het gebruik van technieken en instrumenten.

Volledig inzicht in de specifieke proceswerking en de onderlinge samenhang en invloeden.

Volledig inzicht in processturing en evaluatie van de/het proces(sen).

Praktische vaardigheden.

Analysevaardigheden.

Managementvaardigheden.

De volgende leergangen zijn beschikbaar:

- Agile Management
- Applicatie Beheer
- Citizen Development
- Data Management
- Functioneel Beheer
- Informatiemanagement
- Project Management
- Servicedesk
- Technisch Beheer
- Test Management

Klik hier voor een overzicht van de planning of neem contact op met 020-5817766 of info@cva.nl.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814