Informatica Opleidingen

Doorgangsgarantie

Een cursus met drie of meer deelnemers gaat altijd door op de data en in de plaats waar deze is gepland. Bij een cursus met minder dan drie deelnemers vindt er overleg plaats met de deelnemer(s).

Hierbij wordt de doorgangsgarantie gestand gedaan aan de hand van de volgende criteria:

1. De cursus gaat op dezelfde data door in een andere cursusplaats, mits dit acceptabel is voor de deelnemer.

2. De cursus wordt in overleg met de deelnemer doorgeschoven naar een volgende cursus in dezelfde cursusplaats, deze moet dan op de geplande data ook daadwerkelijk doorgaan.

3. De cursus wordt in overleg met de deelnemer ingekort en gaat alsnog door op een van de geplande data op de geplande cursuslocatie.

In de praktijk zal een van bovenstaande opties ervoor zorgen dat een cursus altijd door kan gaan!

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814