Informatica Opleidingen

Slagingsgarantie

Onder de slagingsgarantie vallen alle cursussen uit het CVA-cursusrooster. Deelnemers moeten over voldoende kennis, inzicht en/of kunde beschikken om deel te kunnen nemen aan de training, toetsing vindt plaats door middel van een intake. Deelnemers moeten hebben deelgenomen aan alle trainingssessies. Deelnemers hebben voldoende progressie in kennis en inzicht getoond tijdens de trainingssessies, dit ter beoordeling door de docent. Deelnemers hebben de huiswerkopdrachten gemaakt (indien van toepassing). Deelnemers hebben minimaal één proefexamen met goed gevolg gemaakt, dit ter beoordeling door de docent.

Mocht de deelnemer desondanks zakken dan gelden de volgende afspraken:

1. De deelnemer vult na afloop van het examen waarvoor hij/zij is gezakt een evaluatieformulier in en geeft aan waarom hij/zij is gezakt.

2. Er vindt overleg plaats met de cursist hoe het examen de volgende keer wél met goed gevolg kan worden afgelegd.

3. Bij herexamen zullen alleen de daadwerkelijke examenkosten in rekening worden gebracht.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814