Informatica Opleidingen

Mijn CVA

ITIL

ITIL® is dé wereldwijde standaard voor Servicemanagement. De ITIL®-certificering van CVA loopt via EXIN, voor meer informatie raadpleeg de EXIN-website. Binnen de certificering van ITIL® worden vier niveaus onderscheiden:
 
Foundation
Dit is het startniveau van de ITIL®-certificering. Het is van toepassing op iedereen die ook maar iets met Servicemanagement te maken krijgt en inzicht wil krijgen in de basisprincipes en terminologie van ITIL®. In principe geldt dat dit niveau van toepassing is op vrijwel elke medewerker in een IT organisatie die (deels) gebruik maakt van ITIL®. Klik hier voor een overzicht van onze ITIL® Foundation-trainingen.

Overzicht van de ITIL-cursussen


Intermediate
Dit is het tweede niveau van de ITIL®-certificering en bestaat uit twee 'stromingen':

1. Lifecycle Modules - deze modules zijn bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor een deel van de de algehele levenscyclus van een IT-dienst. Per lifecycle-onderdeel worden meerdere processen aangestipt. Op de processen zelf wordt niet diepgaand ingegaan. De volgende lifecycle-modules zijn beschikbaar:

- Service Strategy (SS)
- Service Design (SD)
- Service Transition (ST)
- Service Operation (SO)
- Continous Service Improvement (CSI)

Elke module kan worden afgesloten met het bijbehorende Lifecycle-examen.

2. Capability Modules - deze modules zijn bedoeld voor mensen die specifieke processen binnen Servicemanagement beheren. De trainingen bieden een diepgaand inzicht in de verschillende ITIL processen en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. De modules zijn vergelijkbaar met de (voormalige) Practitioner trainingen van ITIL® V2. De volgende capability-modules zijn beschikbaar:

- Planning, Protection and Optimization (PPO)
- Service Offerings and Agreements (SOA)
- Release Control ans Validation (RCV)
- Operational Support and Analysis (OSA)

Daarna is het mogelijk om een overkoepelend certificaat te behalen, Manging Across the Lifecycle (MALC), dat de hele Service levenscyclus bestrijkt. Deze module is verplicht om door te groeien naar het Expert-niveau.


Expert
Nadat u een of meer lifecycle- of capability-modules met goed gevolg heeft afgesloten, kun u doorgroeien naar ITIL®-Expert. Met het behalen van de certificering Expert in IT Service Management toont u aan een hele brede én diepe kennis van ITIL® te hebben. Deze certificering is vergelijkbaar met de (voormalige) Service-Manager trainingen van ITIL® V2.

Master
Na het Expert-niveau kunt u nog doorgroeien naar ITIL® Master. Met het behalen van deze certificering toont u aan ITIL® te kunnen implementeren in nieuwe toepassingen en gebieden. Het niveau ITIL® Master is het hoogste niveau binnen de ITIL®-certificering.

Puntensysteem certificering
Het certificeringstraject van ITIL® is ingericht op basis van een puntensysteem (credits). Elk succesvol afgelegd examen levert een vastgesteld aantal credits op. Door het vereiste aantal credits te behalen kunt u zich kwalificeren voor een van de volgende ITIL®-certificeringen:

ITIL® Expert
Voor het behalen van het ITIL® Expert niveau zijn in totaal 22 credits nodig. U heeft na het behalen van het examen ITIL® Foundation (totaal 2 credits) de vrije keuze om 20 credits te behalen uit de Lifecycle Modules (3 credits per training) of de Capability Modules (4 credits per training). In elk geval dient u ook het examen 'Managing Across the Lifecyle' met goed gevolg af te leggen (5 credits) alvorens u zich met recht ITIL® Expert kunt noemen.

ITIL® Master
Ten aanzien van het ITIL® Master niveau geldt dat nog niet definitief is vastgesteld op welke wijze kan worden aangetoond dat men dit niveau waardig is. Het ziet er naar uit dat gekozen zal worden voor het beoordelen van een casus uit de praktijk waarbij de best practices van ITIL® worden toegepast. De definitieve vaststelling van de mogelijkheid tot certificering op dit niveau zit momenteel in een pilotfase.

Klik hier voor een overzicht van al onze ITIL-cursussen.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS limited.

 

Zekeringstraat 23 | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814