Informatica Opleidingen

Disclaimer

CVA besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. CVA behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

CVA garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website(s) of de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten. CVA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Ook is CVA niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. CVA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Zekeringstraat 7A | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814