Informatica Opleidingen

Mijn CVA

Nieuws

ITIL4® update

Geplaatst op: 05-11-2018 om 17:00

ITIL® is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw dé standaard op het gebied van IT-Beheer of ook wel IT Service Management. ITIL® biedt vanaf die tijd aan organisaties een houvast met een Framework van services, processen, rollen en verantwoordelijkheden. ITIL® versie 1 vond eerst in Nederland breed draagvlak, maar is inmiddels een wereldwijde standaard geworden, met wereldwijd vele tienduizenden gecertificeerde Service Managers.


Na de eeuwwisseling, in het jaar 2000 werd ITIL® voor het eerst aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Deze versie van ITIL®, versie 2, werd wereldwijd uitgerold. Kern van ITIL® versie 2 waren twee sets van 5 processen, de Service Support Set en de Service Delivery Set. De certificering werd uitgebreid, naast de Foundation-certificering ontstond er ook een Practitioner-certificering en een Manager-certificering. Bovendien werd ITIL® omarmt door grote organisaties als Microsoft en ISO, die met hun eigen implementaties van ITIL op de markt kwamen.


De volgende update van ITIL®, versie 3, stamt uit 2011. Nieuw in deze versie was de Lifecycle-benadering, waarbij een Service 5 fasen doorloopt, van strategie, via design, transitie en operatie naar het continu verbeteren van de Service. Ook de certificering werd weer aangepast, met certificeringen op Expert- en op Master-niveau. De wereld heeft sindsdien niet stil gestaan: nieuwe ontwikkelingen als Agile, DevOps, Lean en SCRUM deden hun intrede, wat ook gevolgen heeft voor IT Beheer. Zaken als een korte time-to-marked, flexibiliteit en schaalbaarheid doen ook in Service Management hun intrede.


Om die reden wordt ITIL® momenteel opnieuw herzien. De bedoeling is dat deze nieuwe versie van ITIL®, ITIL® 4 gedoopt, vanaf begin volgend jaar de oudere versies, dus ook versie 3 gefaseerd gaat vervangen. Door de toename van outsourcing, cloud-toepassingen en web-based service management worden er steeds meer processen en diensten geautomatiseerd of op afstand beheerd. In ITIL® 4 zijn de basisprincipes van IT Service Management nog steeds valide, maar de nieuwe ITIL® past beter bij de veranderende wereld waarin we ons momenteel bevinden. De focus van ITIL® 4 komt dan ook meer te liggen op zaken als wendbaarheid, flexibiliteit, continue integratie en klantwaarde. Geïntegreerd Service Management staat centraal in ITIL® 4, met als belangrijkste uitgangspunt het Service Value System (SVS), dat de opvolger is van de Service Lifecycle.


De belangrijkste gevolgen voor de ITIL®-cursussen en –certificeringen zijn: • Vanaf februari 2019 komen de eerste Engelstalige examens op Foundation-niveau beschikbaar, andere talen komen in de loop van 2019 beschikbaar.

 • In heel 2019 kunnen nog ITIL® versie 3 examens worden afgelegd, in alle beschikbare talen.

 • In ITIL® versie 4 komt Certificering op 3 niveau’s beschikbaar:

  • ITIL® Foundation

  • ITIL® Managing Professional

  • ITIL® Strategic Leader en

  • ITIL ® Master • ITIL® versie 3 wordt vanaf juni 2020 stap voor stap uitgefaseerd.

 • Voor ITIL® versie 3 Experts en Masters komt er een 5 daagse overstapcursus naar versie 4, inhoud wordt in de loop van 2019 bekend gemaakt.


Wij houden u op de hoogte!

 

Zekeringstraat 23 | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814