Informatica Opleidingen

Mijn CVA

Nieuws

Certified BIO Professional

Geplaatst op: 17-07-2020 om 15:04

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.


De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO.


De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geheel gestructureerd volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017 en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de ‘pas toe-of-leg uit’- lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe. Dit betekent dat de overheid deze normen toepast tenzij er expliciet geformuleerde redenen zijn om dat niet te doen.


De BIO beschrijft de invulling van de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-ISO/IEC 27002:2017 voor de overheid maar vervangt deze normen niet. In de cursus Certified BIO Professional (CBP) leert u hoe u de nieuwe BIO kunt implemeteren binnen uw eigen organisatie. Deze training is geschikt voor iedereen die zich binnen een overheidsorganisatie gaat bezighouden met de implementatie van de BIO. De cursus is met name bedoeld voor security officers, privacy officers, FG's en informatiebeveiligingscoordinatoren.


Voor iedereen die belangstelling heeft over deze nieuwe certificering organiseren we op 23 april 2021 van 15:00 tot 16:30 uur een gratis online seminar via Teams, waarin we in samenwerking met Van Haren de inhoud van deze certificering en de examinering zullen toelichten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar peter@cva.nl.


Voor meer informatie over de cursus Certified BIO Professional klik hier.

 

Zekeringstraat 23 | 1014 BM Amsterdam | Telefoon: 020-5817766
IBAN-nummer: NL65 INGB 0003 3913 28  | KVK: 33168814